Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení, likvidácia azbestu musí spĺňať mnoho bezpečnostných noriem. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky! Ak ste správcom, či majiteľom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest.

Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva a auditovania, cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu odborne vyškoleným personálom. Kontaktujte nás, všetko ostatné zariadime.

V oblasti likvidácie azbestu poskytujeme:

  • Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia azbestu.
  • Komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy.
  • Odborná demontáž a likvidácia azbestovej strechy.
  • Odvoz nebezpečného azbestu a zvyšných odpadových materiálov
  • Vyčistenie priestorov

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov. Tento materiál bol v minulosti používaný pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle, hlavne v stavebníctve. Likvidácia azbestu je nevyhnutná hlavne kôli dopadom vplyvu tohto materialu na ľudské zdravie.